SHFLETO LIBRIN

radiologjia

Përmbledhje leksionesh

Pradip R. Patel

 

Botimi i tretë

Përmban imazhe dhe ilustrime të imazherisë moderne, seksionin e zgjeruar për traumat e skeletit, tekstin me “pikat kyçe” si dhe shumë lista që, këtë libër e bëjnë ideal për studim dhe përsëritje.

 

14.95€

7.95€

8€ ulje

Sasia 50 copë

Oferta e vlefshme deri me 10 qershor 2016

328  faqe të ilustruara

Lidhje me qepje

Dimensionet: 17 x 24 x 2 cm

Pesha : 550 gr

ISBN 978-9951-460-20-0

Transporti nga blerësi.

Transporti falas Për porositë mbi 40€

Përshkrimi

Përbmajta

Autorët

Radiologjia ka rol të pazëvendësueshëm në diagnostikën iniciale dhe menaxhimin e mëtejshëm të pacientëve. Ky botim, i rishikuar dhe përditësuar tërësisht, paraqet një botim plotësisht të ri të Radiologjia: përmbledhjeve të leksioneve, i cili ofron njohurit themelore që duhen ditur nga studentët e mjekësisë, mjekët në praktikë, infermierët specialistë dhe punonjësit në departamentin e radiologjisë.

Libri me ndarjen sipas sistemeve të trupit, siguron të kuptuarit e radiologjisë bazë meqenëse temë bosht i shpjegimit janë teknikat imazherike, interpretimi i grafive si dhe ekzaminimet radiologjike speciale. Në libër, theksi vendoset në pasqyrën e sëmundjes ashtu si shihet në ekzaminimet native dhe me kontrast radiografike, në udhëzimet për ekzaminimet e mëtejshme me anë të teknikave të tjera imazherike, si janë ultratingulli, CT-ja dhe MRI-ja.

Parathënia, iv

1 Hyrje, 1

2 Trakti respirator, 19

3 Sistemi kardiovaskular, 65

4 Trakti gastrointestinal, 91

5 Mëlçia dhe pankreasi, 139

6 Trakti urinar, 163

7 Sistemi muskuloskeletor, 197

8 Trauma, 227

9 Pediatrike, 249

10 Obstetrike dhe gjinekologjike, 259

11 Neuroradiologjia, 273

12 Hulumtimet e veçanta radiologjike, 303

13 Këshilla për shikimin e radiografisë, 309

Indeksi, 315

 

Pradip R. Patel

Radiolog

Kingston Hospital

Londër

 

Ky titull ka fituar çmimin "BMA Book Award"