Tiranë

Fier

Së shpejti

EUROPRINTY GROUP

EUROPRINTY GROUP

Libri UNIVERSITAR

Libraria ALBANIA

Libraria ARTINI

Libraria DUKAGJINI

Libraria NOBEL

Rruga e Barrikadave

afër kryqëzimit me Rrugën e Dibrës

 

Rruga e Barrikadave

afër kryqëzimit me Rrugën e Dibrës

 

Rruga Abdyl Frashëri

 

 

Rruga Sami Frashëri nr. 21

 

Rruga Eqrem Qabej

te Instituti Albanologjik

 

Bulevardi Nënë Tereza nr. 87

 

 

Rruga Ilindenska nr. 105

afër kryqëzimit me Rrugën e Dibrës

 

+355 4 225 3953

Hapur: 8:00 - 20:30

www.facebook.com/EuroprintyAlbania

+355 4 225 3953

Hapur: 8:00 - 20:30

+355 4 2 400 565,

+366 69 2075 995

Hapur: 9:00 - 21:00

+355 4 2 271 550  +355 67 2088624

Hapur: 8:00 - 22:00

+338 38 223 196

Hapur: 9:00 - 19:00

+381 38 248 143

Hapur: 8:00 - 21:00

+389 71 396 663

Hapur: 8:00 - 21:00

Prishtinë

Tetovë