SHFLETO LIBRIN

ONKOLOGJIa

Libër me vetëtestim

Prof. Dr. Xhavit Bicaj     Prof. Ass. Ramë Miftari

Botimi i parë

Teksti në fillim të çdo kapitulli përmban Qëllimet kryesore kurse në fund Pikat përmbledhëse dhe Pyetjet për vetëtestim. Përgjigjet gjenden para indeksit të librit, në kapitull të veçantë.

24.95€

14.95€

10€ ulje

Sasia 50 copë

Oferta e vlefshme deri me 10 maj 2016

290  faqe

Lidhje me qepje

Dimensionet: 17 x 24 x 2,5 cm

Pesha : 680 gr

ISBN 978-9951-460-22-4

Transporti paguhet nga blerësi.

Transporti falas Për porositë mbi 40€

Përshkrimi

Përbmajta

Autorët

Libri është ndarë në:

- pjesën e përgjithshme,

- pjesën speciale dhe

- pjesën për vetë-testimin e studentëve.

Pjesa e parë shtjeollon bazat e përgjithshme të onkologjisë moderne përmes 4 kapitujve. Pjesa speciale ndahet në 12 kapituj, të cilët prezantojnë sëmundjet malinje sipas sistemeve. Kurse, kujdesi paliativ, njëra ndër hallkat e rëndësishme në mbrojtjen onkologjike, jepet si kapitull i veçantë, i gjashtëmbëdhjetë.

I gjithë libri plotësohet me ilustrime me ngjyra, për të bërë sa më të kuptueshme sëmundjet malinje,kurse me tabelat dhe ngjyrat e ndryshme të përdorura jemi përpjekur që nga ana didaktike të ndihmojnë të kuptuarit dhe mbajtjen në mend për kohë të gjatë të njohurive me rëndësi nga onkologjia.

Ndihmesë të jashtëzakonshme ka dhënë Zonja Terese Winslow nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ilustrimet e saj të shkëlqyeshme.

 

Parathënievii

Falënderime viii

Shkurtesat ix

Pjesa e përgjithshme 1

Njohurit themelore mbi tumoret 3

Historiku i onkologjisë 3

Epidemiologjia 9

Etiologjia 11

Patologjia 15

Metodat diagnostike 27

Metodat diagnostike laboratorike 28

Diagnostika imazherike 32

Mjekësia nukleare 36

Fizika mjekësore dhe onkologjia 38

Natyra e atomit 39

Dozimetria 43

Akceleratorët 45

Radioonkologjia moderne 48

Parimet e trajtimit të tumoreve 54

Kirurgjia onkologjike 54

Parimet bazë të radioterapisë 55

Terapia radiometaboilke 58

Kimioterapia 61

Terapia hormonale 69

Terapia imunologjike 72

Provat klinike 73

Pjesa e speciale 75

Kanceri i lëkurës 77

Melanoma malinje 83

Tumoret malinje të kokës dhe qafës 87

Epidemiologjia dhe etiologjia 87

Tumoret malinje të buzëve 90

Tumoret malinje të gjuhës 91

Tumoret malinje të nazofaringut 92

Tumoret malinje të hipofaringut93

Tumoret malinje të orofaringut96

Tumoret malinje të bazës së gjuhës97

Tumoret malinje të laringut98

Kanceri i gjëndrës tiroide101

Kanceri i sinuseve paranazale105

Tumoret malinje të gjirit107

Embriologjia dhe anatomia 107

Epidemiologjia 109

Etiologjia 109

Patologjia 110

Diagnostikimi 113

Klasifikimi 116

Diagnoza diferenciale 121

Mjekimi 122

Prognoza 124

Tumoret malinje të sistemit respirator 125

Kanceri i mushkërive 125

Mezotelioma 134

Tumoret malinje të traktit GI 137

Karcinoma e ezofagut 137

Karcinoma e lukthit 138

Karcinomat hepatobiliare 140

Karcinomat e pankreasit 141

Karcinoma kolorektale  142

Tumoret malinje të

organeve gjenitale të femrave 146

Kanceri i vagjinës 146

Kanceri i qafës së mitrës 147

Kanceri i endometriumit 153

Kanceri i vezoreve 156

Sëmundjet malinje të traktit UGJ 161

Kanceri i veshkave 161

Kanceri i pelvisit renal dhe ureterit 162

Kanceri i fshikës urinare 163

Kanceri i prostatës 167

Tumoret malinje germinative të herdheve  173

Kanceri i penisit 176

Onkologjia hematologjike

e të rriturve 178

Leukemia 178

Sëmundja Hodgkin 180

Limfoma non-Hodgkin 186

Onkologjia pediatrike 188

Leukemitë 189

Limfomat malinje 194

Histiocitoza 197

Mjekimi i neoplazmave të fëmijëve 198

Sëmundjet malinje të indeve të buta dhe kockave 202

Tumoret malinje të indeve të buta 202

Sëmundjet malinje të skeletit 208

Sëmundjet malinje të SNQ-së 213

Ndëritmi i SNQ-së 213

Glioma 215

Glioblastoma multiforme 216

Ependymoma 217

Oligodendroglioma 217

Glioma e kombinuar 217

Medulloblastoma 217

Limfoma e SNQ-së 217

Tumori i fushës  pineale 218

Neuroma  akustike  218

Hemangioblastoma 218

Tumori i hipofizës 218

Tumoret e palcës kurrizore 218

Trajtimi 218

Prognoza 220

Kujdesi paliativ 222

Pacienti paliativ 223

Hospisi 224

Llojet e kujdesit paliativ 224

Ekipi multidiciplinar i  kujdesit paliativ 224

Parimet themelore të kujdesit paliativ 225

Trajtimi paliativ përgjithshëm

dhe specialistik 225

Dhembja te gjendjet paliative 225

Parimet e menaxhimit të dhembjes 226

Zbutja e dhimbjes 226

Kserostomia 227

Nauzeja dhe vjella 227

Anoreksia dhe kaheksia 228

Konstipacioni 229

Obstruksioni intestinal 230

Diarreja 230

Asciti 231

Dispnea 232

Kolla 233

Pruriti 234

Ethet dhe djersitja 235

Kujdesi ndaj plagëve  235

Limfoedema 236

Menaxhimi në fundin e jetës 236

Përfundim 237

Pjesa për vetëtesim 239

Pyetjet për vetëtestim 241

Përgjigjet e pyetjeve për vetëtestim 259

Indeksi 265

 

Prof. Dr. Xhavit Bicaj

Universiteti i Prishtinës, RKS

Prof. Dr. Ramë Miftari

Universiteti i Prishtinës, RKS

Prof. Dr. Serbeze Kabashi - Muçaj

Universiteti i Prishtinës, RKS

Prof. Dr. Myrvete Paçarada

Universiteti i Prishtinës, RKS

Ass. Dr. Besnik Bicaj

Universiteti i Prishtinës, RKS

Ass. Dr. Ilir Kurtishi

Universiteti i Prishtinës, RKS

Ass. Dr. Sonja Shehu-Blakaj

Universiteti i Prishtinës, RKS

Ass. Dr. Teuta Bicaj

Universiteti i Prishtinës

Ass. Dr. Vildana Goga - Çmega

Universiteti i Prishtinës

Ass. Dr. Violeta Grajçevci - Uka

Universiteti i Prishtinës

Ass. Mr. Sci. Besim Xhafa

Universiteti i Prishtinës

Dr. Liridon Bicaj

Zentralklinikum-SRH, Suhl, Gjermani

Dr. Naim Bardiqi

Aeroporti i Prishtinës

Dr. Blerim Gjocaj

Instituti i Onkologjisë, Prishtinë

Blerta Gojani

Studente, Universiteti i Prishtinës

Arian Bicaj

Student, Universiteti i Prishtinës

Kushtrim Ahmeti

Student, Universiteti i Prishtinës

Arbëresha Shasivari

Studente, Universiteti i Prishtinës